meniny má Ervín, zajtra Slavomír
aktuality

10.6.2012

Beseda o piatej na Televízii Bratislava na tému "Pamiatková rezervácia versus výstavba" (o regulovaní výstavby na Podhradí): http://www.tvba.sk/tv-relacie/beseda-o-/pamiatkova-rezervacia-versus-vystavba/


29.2.2012

Iniciatíva Bratislava otvorene, tlačová správa:

Nová Vydrica - veľkosť XXXL

Vydané územné rozhodnutie umožní stavať v Podhradí 7 až 8-podlažné stavby

Bratislava, 29. 2. 2012 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) a Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK) poslali na Krajský stavebný úrad doplnenie svojho odvolania voči územnému rozhodnutiu vydanému pre plánovanú výstavbu v bratislavskom podhradí v časti Vydrica* pozn.1. V doplnení odvolania (príloha 1) analyzujú hlavné rozpory medzi územným plánom zóny Podhradie (ÚPZ) schváleným v roku 2006 a vydaným územným rozhodnutím z 19. 10. 2011.

Zarážajúce je, že investor, developer aj zhotovitelia dokumentácie predloženej v územnom konaní sledujú hlavne svoje parciálne záujmy a expanzívne spôsoby výstavby. Vytvárajú neúmerne veľké bloky stavieb napriek tomu, že záujmové územie sa nachádza v pamiatkovej rezervácii a vyžaduje si úplne iný prístup a citlivosť riešenia. Navyše, doteraz sa v rôznych anketách a petíciách vyjadrili tisíce občanov Bratislavy, aby sa Podhradie rehabilitovalo a dostalo úplne iný charakter, aby sa zachovala jeho tradičná a historicky overená urbanisticko-architektonická štruktúra aj panoráma hradného kopca. Tým by sa aspoň sčasti napravili následky barbarského zbúrania významnej historickej časti mesta v 60. rokoch. Predložený developerský návrh je však bez akéhokoľvek vzťahu k prostrediu a duchu miesta – mohol by stáť skôr na Bajkalskej ulici či v niektorej z moderných štvrtí.

Magistrát ako aj Staré Mesto zorganizovali 6. 2. 2012 v Zrkadlovej sieni verejnú prezentáciu projektu Vydrice, ktorá ale nenaplnila svoj cieľ – objektívne informovanie verejnosti. Predkladatelia projektu nepriniesli dostatočne podrobné a reálne vizualizácie, neprezentovali projekt v plnej miere. Mnohé otázky verejnosti tak zostali nezodpovedané.

Doplnenie odvolania BAO uvádza konkrétne nezrovnalosti, ktoré môžu vážnym spôsobom narušiť kvalitu životného prostredia, pamiatkovú rezerváciu aj plynulosť dopravy v danom území. Iniciatíva ho preto posiela aj primátorovi Bratislavy, starostke Starého Mesta, hlavnej architektke aj poslancom a poslankyniam.

Aktivisti a aktivistky BAO žiadajú kompetentných:

1.     Preskúmať územný plán zóny Podhradie, aby sa aktualizoval kvôli novým skutočnostiam, ktoré vznikli zahustením nábrežia po výstavbe River Parku. Mesto, alebo mestská časť je povinné raz za 4 roky preskúmať územný plán (§ 30 ods. 4 stavebného zákona).

2.     Čo najskôr prijať Zásady pamiatkovej starostlivosti pre pamiatkovú rezerváciu a zapracovať ich do ÚPZ pri jeho aktualizácii.

3.     Dôkladne preskúmať súlad vydaného územného rozhodnutia s platným ÚPZ. Na základe zistených vážnych rozporov a nedostatkov zrušiť vydané územné rozhodnutie.

4.     Predložiť celkovú koncepciu dopravy, stanoviť limity, overiť priepustnosti komunikácií a určiť kapacity statickej dopravy na celej nábrežnej dopravnej tepne od Starého mostu po most Lafranconi.

5.     Až na základe schválenej koncepcie dopravy určiť kapacity a limity stavebných objektov, stanoviť limity intenzity zástavby.

6.     Dodržiavať výškové limity zástavby, v niektorých častiach znížiť výšky objektov a hmoty – aby sa nenarušila celková panoráma hradu a aby nová zástavba harmonizovala s historickým Starým Mestom. *pozn.2

7.     Prehodnotiť prístup k rehabilitácii historického Podhradia, otvoriť verejnú diskusiu ku koncepcii jeho zástavby a k potrebám občanov mesta. Demokratickým, participačným spôsobom hľadať najlepšie  riešenia, a tým predísť nenapraviteľným chybám nekvalitnej architektúry a urbanizmu – toho je v Bratislave už dosť! Predložené riešenie je sprivatizovaním verejného priestoru, vzhľadu a panorámy mesta pár ľuďmi (investor, architekt, úradník). 

 

* Pozn.1: územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 986/39423/2011/STA/Klo-UR, ev. č. 1224, z 19. 10. 2011

* Pozn.2: (príloha 2 – obrázok rezu. Výška terénu resp. súčasnej úrovne nábrežnej komunikácie je 140m.n.m, výška budovy je 166,5 m.n.m., čiže výškový rozdiel je 26,5 m čo predstavuje 8 podlažné budovy! Peší pohyb na novej Vydrici je vertikálne posunutý o 2 poschodia vyššie na úroveň 146,6 m.n.m., čiže ak bude chcieť chodec prejsť z dunajského nábrežia na Vydricu, bude musieť vždy vystúpať 2 poschodia! Toto riešenie je výhodné hlavne pre investora, aby sa mu ľahšie stavali nadzemno/podzemné garáže...) Celkový vnem na človeka, ktorý bude stáť na súčasnej Žižkovej ulici (historické Kúrie) - bude pred ním stáť 8 podlažná budova, ktorá zatieni hrad! 

Príloha: rez plánovanou stavbou:

Novinky
Anketa


© OI Obnovme Podhradie! 2010